Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

5. Benefiční koncert - "Dušičkové zastavení"

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a dobříšská farnost zve všechny přátele a milovníky krásné hudby na poslední Mozartovu liturgickou skladbu Requiem v d-moll (Köchelův seznam 626) pro sóla sbor a orchestr.

Koncert v podání Komorního orchestru Akademie Praha a Chrámového sboru svatého Ducha přednese toto dílo 5. listopadu 2017 v Zrcadlovém sálu dobříšského zámku od 19.hodin.

Dobrovolné vstupné je určeno na podporu projektu obnovy dobříšských varhan.

Fotogalerie