Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Dobříš Pictures – Veřejná sbírka na obnovu dobříšských varhan pořádaná u příležitosti premiéry filmu Anna a Zlatohlav přispěla částkou 10.107,- Kč Kč.

Spolek pro obnovu varhan v Dobříši děkuje všem účastníkům premiéry a protagonistům filmu za finanční podporu věnovanou na obnovu varhan ve výši 10.107,- Kč

Dne 15. ledna 2016  se uskutečnil galavečer u příležitosti světové premiéry  filmu  Anna a Zlatohlav,   natočeného „filmovou společností Dobříš Pictures“. V přeplněném sále Pastoračního centra v Dobříši byl představen v pořadí již čtvrtý celovečerní film. Námětem   filmu byla pohádka Karla Jaromíra Erbena Zlatovláska,   zpracovaná  současným pohledem   na dnešní složitý svět. Setkáváme se zde s problémem singlů, mamá hotelu, drogovou závislostí, sociální nerovností, touhou po bohatství a též s vírou v dobro a lásku. Film je provázen krásnou hudbou, kterou při větším orchestrálním obsazení, by bylo možné přirovnat k prvotinám Ennio Morricone šedesátých let, kdy je silně tlačeno na emoční prožitek posluchače ve spojení s dojemnou filmovou scénou.Film vyžaduje vyspělého diváka,  který  v záměnách  reálných a pohádkových  postav je  schopen se neztrácet  a udržet pozornost až do úplného konce. Lehce naznačený erotický náboj na  konci filmu na louce a na  břehu rybníka byl dobře zpracován i s  ohledem na věk protagonistů hlavních postav a i s ohledem na malé diváky. Filmu, kromě až naivně šťastných obličejů na konci děje, nelze nic vytknout. Důležitý je pro nás pozitivní příběh, tak potřebný pro mladou generaci. Kdo se baví nezlobí.

Fotogalerie