Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Aktuality

Sdružení pro obnovu varhan zahajuje svoji činnost

Za účelem zajišťování finančních prostředků pro obnovu varhan byl ustavující schůzí 15. 3. 2015 založen spolek “Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši“ a dne 10. 4. 2015 zaregistrován Městským soudem v Praze. Adresa sídla spolku je Dobříš, Na Nábřeží 1650, IČO 03977447.