Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

O adopci

Adopce píšťal pro nové varhany do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši.

Provozování hudby na kruchtě děkanského kostela Nejsvětější Trojice bylo vždy nedílnou součástí kulturního života v Dobříši a to za vydatné podpory majitelů zámku, rodiny Colloredo - Mannsfeld, velkého nadšení varhaníků, muzikantů a zpěváků.  20. století bylo pro zdejší varhany bohužel značně nepřívětivé. Cínové píšťaly varhan byly během první světové války zrekvírovány a nahrazeny zinkovými.  Nedostatek finančních prostředků a politická situace za nacismu a komunismu neumožňovaly kvalitní ani dostatečnou údržbu tohoto nástroje.  Nástroj z dílny Josefa Vanického z Třebechovic pod Orebem, postavený roku 1898, byl proto kvůli nevratnému poškození červotočem koncem 90. let minulého století odstraněn.

Z původních varhan zůstala pouze méně poškozená pseudobarokní varhanní skříň, která bude využita pro vestavbu nového nástroje.

Stavby nového nástroje se ujme Varhanářská dílna Kánský-Brachtl z Krnova, která navrhla postavit nástroj nový, z části inspirovaný nástroji z poloviny 19. století.  Bude to nástroj postavený moderním způsobem s moderní mechanickou trakturou a soudobým vzduchovým hospodářstvím. Navrhovaný nástroj je koncipován s ohledem k danému prostoru, bude mít dva manuály, 15 rejstříků a 987 píšťal. Předběžná cena nástroje    je 4 300 000 Kč.

Finanční sbírka na nové varhany byla odstartována v květnu 2015 a k datu zahájení adopce píšťal dosáhla částky 1 milion 100 tisíc korun.

Adopcí píšťal přispějete na stavbu nového nástroje, který na kruchtě dobříšského kostela bude znít pro slávu Boží po další staletí a Vám a Vašim potomkům bude vydávat svědectví o Vaší účasti na dobrém díle po další generace.

Jak se stát dárcem píšťaly

 1. Prostřednictvím webových stránek www.varhanydobris.cz  a volbou „adopce píšťal“ se Vám nabízí možnost výběru píšťal, které díky Vám zazní v dobříšských varhanách. Píšťaly jsou řazeny dle velikosti zleva doprava – od nejhlubšího tónu až po nejvyšší a podle rejstříků odshora dolů. Průsečíkem těchto dvou veličin je konkrétní píšťala pro adopci v uvedené cenové relaci.
 2. Kliknutím na uvedenou hodnotu otevřete objednávku adopce  vybrané píšťaly a vyplníte kontaktní údaje.
  U 70 nabízených velkých píšťal máte možnost zanechat svou stopu dárce pro další generace, a to formou vygravírování Vašeho jména, krátkého textu nebo názvu firmy.  Vyplňte nabízené okno pod názvem rejstříku a píšťaly.
  Rozhodnete se, zda chcete, aby Vaše jméno bylo uvedeno na seznamu dárců kliknutím na ano/ne.
  Abychom Vám mohli zaslat certifikát o adopci a potvrzení o daru pro účely odečtu daňového základu, potřebujeme znát Vaši korespondenční adresu.
  Podle zákona o ochraně osobních údajů je však třeba Vašeho souhlasu.
 3.  Po vyplnění objednávky odklikněte rezervaci píšťaly. Následně se Vám objeví okno s potřebnými údaji pro platbu, tato informace současně přijde na Váš mail. Rezervace bude trvat až do doby zaplacení, max. 14 dní.
 4.  Po zaslání platby na uvedený účet a po vyplnění požadovaných údajů, bude konkrétní píšťala Vámi adoptována. Na Vaši adresu zašleme „Certifikát“ adoptivního dárce a potvrzení pro odpočet daní. 
 5. Pokud udělíte svůj souhlas, bude Vaše jméno vedeno v seznamu dárců v elektronické podobě a po dokončení stavby varhan bude zveřejněno v pamětní knize a pamětní desce na kruchtě kostela.

Adoptovat píšťalu můžete zde.