Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

4.benefiční koncert z cyklu "KONCERTY PRO VARHANY" a na transparentním účtu přes půl milionu korun

Dne 23. října 2016 se uskutečnil již 4. benefiční koncert z cyklu "KONCERTY PRO VARHANY" v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši na podporu projektu obnovy varhan.

Koncert byl zahájen Hymnem k Nejsvětější Trojici od Antonína Dvořáka, který zazpívala Alena Kopecká s varhanním doprovodem Terezky Ježkové z kruchty kostela.

Úvodního slova k dílu a okolnostem vzniku Lužanské mše od A. Dvořáka se ujala herečka paní Zdeňka Žádníková – Volencová. Krásnými slovy přivítala nejen zpěváky a muzikanty, ale i pravnučku Antonína Dvořáka, paní Hanu Kakešovou, která v osmdesátých letech minulého století na Dobříši žila a na 1. Základní škole učila.

Příbramská filharmonie, pak spolu s příbramskými pěveckými sbory uvedla Dvořákovu Mši D dur zvanou Lužanskou.  45 zpěváků včetně sólistů a 34 hudebníků úplně vyplnilo prostor presbytáře kostela a před naplněným kostelem posluchačů předvedlo toto dílo v plné kráse a nádheře, kterou zde pamětnici nezažili.  Dirigentka Veronika Kopecká zvládla udržet sbory a orchestr v souhře, obtížné jednotlivé nástupy zpěváků a nástrojů byly profesionálně zvládnuté.

Tato dobříšská premiéra rozezněla prostor celého kostela a mohli  jsme slyšet slova, tak jak v dopise Hlávkovi napsal A. Dvořák:

 "Myslím, že to bude dílo, které svému účelu plně vyhoví. Mohlo by se jmenovat: víra, naděje a láska k Bohu nejvyššímu a poděkování za tak veliký dar, že mně bylo popřáno dílo to ke chvále Nejvyššího a ke cti umění našeho šťastně dokončiti."

Dobrovolným vstupným ve výši 13.898 došlo k překonání prvního půlmilionu na transparentním účtu pro varhany. Stávající stav k 24. 10. 2016 je  513.737 korun.

Fotogalerie