Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

5. benefiční koncert z cyklu "KONCERTY PRO VARHANY" - Pocta varhanám

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan zve všechny příznivce a milovníky hudby na koncert pořádaný v sobotu 26.11.2016 v Zrcadlovém sále dobříšského zámku od 19.00 hodin. Na pořadu zazní Koncert F-dur pro varhany a orchestr od F.X. Brixiho a Koncert g-moll pro varhany, tympány a smyčce od F.Poulemce. Jako bonus uslyšíme skladbu W.A.Mozarta Ch´io mi scordi di te pro soprán, klavír a orchestr a od O.Kukala skladbu Clarinettino pro klarinet a smyčce. Komorní orchestr Akademie Praha diriguje Pavel Hryzák, na varhany hraje Přemysl Kšica, soprán Bronislava Smržová Tomanová, klarinet Alois Maršner, klavír David Šugárek a na tympány Martin Kopřiva. Vstupné dobrovolné je určeno na obnovu dobříšských varhan

Komorní orchestr Akademie Praha (KOA) byl založen v roce 1987 při tehdejší Československé akademii věd, původně jako smyčcové těleso, avšak postupně se rozrostl do rozměrů menšího symfonického orchestru. Zpočátku byl jeho repertoár programově zaměřen převážně na českou klasickou hudbu 18. a 19. století, později zahrnul též díla světové hudební literatury, a to i pozdějších období až do současnosti. KOA kromě vystupování na akcích Akademie věd ČR pravidelně koncertuje veřejně, v průměru šestkrát do roka, mnohdy za spoluúčinkování významných profesionálních umělců; často též spolupracuje se spřátelenými pěveckými sbory při interpretaci děl kantátového typu.

 

 

Fotogalerie