Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Benefiční koncerty pro podporu obnovy dobříšských varhan v Praze!

Chcete-li podpořit dobříšské varhany můžete též navštívit koncerty pořádané v Praze.

Koncertní klub pořádá následující benefiční koncerty pro podporu dobříšských varhan:

10. 03. Koncert v KD Novodvorská: Atash & St. Stephen´s Global Ensemble, od 18.00h

20. 03. Koncert  U Martina ve zdi: San Marino High School Choir, od 18.00h

28. 03. Koncert Southamptonu v Sále Hlaholu, od 18.00h.

 

Více informací naleznete na adrese:

http://www.koncertniklub.cz/koncerty