Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

NA VARHANY SCHÁZÍ

........................................ Stav ke dni 30.6.2020 .............................................................. .........................................Cena nových varhan 4 300 000,- Kč........................................... .........................................Vybráno ..................3 456 562,- Kč........................................... .........................................Schází .......................843 438,- Kč..........................................

Z veřejné sbírky byly uhrazeny faktury dodavatelské firmě Kánský Brachtl ve výši 1 522 277 Kč za  provedené práce na varhanách v roce 2019.

Pomoci můžete:

- zasláním finančního daru na transparentní účet 115-99660227/0100,

- adopcí píštal,

- darem na Darujeme.cz

- dárcovskou SMS jednorázovou na tel.č. 87 777, text DMS mezera VARHANYDOBRIS mezera 30 nebo 60 nebo 90

- dárcovskou SMS trvalou na  87 777, text  DMS mezera  TRV mezera VARHANYDOBRIS mezera 30 nebo 60 nebo 90