Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

NA VARHANY SCHÁZÍ

........................................ Stav ke dni 31.1.2020............................................................... .........................................Cena nových varhan 4 300 000,- Kč........................................... .........................................Vybráno ..................3 383 213,- Kč........................................... .........................................Schází .................... - 916 787,- Kč..........................................

Z veřejné sbírky byly uhrazeny faktury dodavatelské firmě Kánský Brachtl ve výši 1 522 277 Kč za  provedené práce na varhanách v roce 2019.