Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

NA VARHANY SCHÁZÍ

........................................ Stav ke dni 31.3.2020 .............................................................. .........................................Cena nových varhan 4 300 000,- Kč........................................... .........................................Vybráno ..................3 383 213,- Kč........................................... .........................................Schází ........................901 687,- Kč..........................................

Z veřejné sbírky byly uhrazeny faktury dodavatelské firmě Kánský Brachtl ve výši 1 522 277 Kč za  provedené práce na varhanách v roce 2019.

Pomoci můžete:

- zasláním finančního daru na transparentní účet 115-99660227/0100,

- adopcí píštal,

- darem na Darujeme.cz