Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Přehled dárců

Přítel varhan
Amico dell´organo
500 - 1999 Kč
Partner varhan
Partner dell´organo
2000 - 9999 Kč
Podporovatel varhan
Sostenitore dell´organo
10 000 - 49 999 Kč

Sixtová Marie

Beldík Zdeněk

Svárovská Martina

Svojitka Josef

Svojitková Oldřiška

Petáková Ludmila

Spolek Mierlo Dobříš

Pekárek Ondrej

Hájek Jiří

Hájková Drahomíra

Kocánová Jitka

Sláma Miroslav

Kunešová Tereza

Chroumal Pavel

Dudíková Hanka

Sláma Miloslav

Zderadíček Jiří

VHS Dobříš

Kylar Ivo

Tichý Jan

Žák Jaromír

Vozáb Jan

Veselá Zdena

Prno Andej

Veselá Zdena

Kymla  Antonín

Doubek Luboš

Koucký Jan a Věra

Slavíková Anna

Satoria Karel

Vacek Stanislav

Knitlová Jana

Lachman Jan

Peková Danuše

Dušková Iva

ADZP Praha s.r.o.

Kňapová Mária

Kylar Jakub

Dušková Iva

Kubátová Lenka

Rybička Miloš
Musil Martin
Dobříšský pokleslý orchestr
Čižinská Helena
Kunešová Tereza
Chroumal Pavel
Pech Václav
Tesárková Marie

 

 

 

Fialová Věra

Středisko zdraví s.r.o.

Dobříš Pictures

Španěl Ondřej

Salcman Ivo

Hrabáková Dana

Góra Stanislaw

Město Dobříš
Salák Ondřej
Nadační fond Ludmila
Dobrodinec varhan
Benefattore dell´ organo
50 000 - 99 000 Kč
Mecenáš varhan
Mecenate dell´organo
100 000 - 249 999 Kč
Velký mecenáš varhan
Grande mecenate dell´organo
250 000 a více

Ferona a.s.
Doosan Bobcat
STARKON s.r.o.
 Jerome Colloredo Mannsfeld

Faiereisl Pavel
účastník projektu varhan
Partecipante del progetto dell´organo
Sklenářová Dagmara, Příbramská filharmonie. ZUŠ Dobříš, Dobříšský chrámový sbor, Komorní pěvecký soubor Laetitia, Vtípilová Anna, Vtípilová Magdaléna, Habermann Alfred, Komorní smíš.pěvecký sbor Dr. Vepřeka, Příbramská filharmonie, Codex Temporis, Klimt Michal, Laštovková Karolína, Šmahel Lukáš, Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Plzeň, Komorní smyčcový orchestr Quattro Corde, Jull Dajen, Bizzare Band, Zámek Dobříš, Dobříšsko aktuálně, Katolický týdeník, Radio Proglas - studio Kristián, Arcibiskupství pražské, Omnium o.s., Institut pro památky a kulturu o.p.s.,Kulturní středisko Dobříš, Město Dobříš, PRO PAMÁTKY, Tibia Pragensis, Komorní orchestr Akademie, ZUŠ Řevnice, Kukadýlko Dobřichovice, CD grafické studio Dobříš, Prodejna Josef Bedřich s.r.o., Global Resource Bridge International s.r.o., The Prague Concert, Southampton University Symphonic Wind and Chamber Orchestra GB, Čeští Madrigalisté