Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Přehled dárců

Přítel varhan
Amico dell´organo
500 - 1999 Kč
Partner varhan
Partner dell´organo
2000 - 9999 Kč
Podporovatel varhan
Sostenitore dell´organo
10 000 - 49 999 Kč

 

 

 

Sixtová Marie

Beldík Zdeněk

Svárovská Martina

Svojitka Josef

Svojitková Oldřiška

Petáková Ludmila

Spolek Mierlo Dobříš

Pekárek Ondrej

Hájek Jiří

Hájková Drahomíra

Kocánová Jitka

Sláma Miloslav

Zderadíček Jiří

VHS Dobříš

Vyhnálková Marie

Pokorná Renata

Coufal Vladimír

Dvořáková Markéta

Čulík Karel

Kovac Miroslav

Hylová Lada

Hampejs Pavel

Marvan Petr

Víšková Jana

Lišková Marta

Ciboch Michal

Benediktová Jana

Feuersteinová Marie

Svojtková Ivana

Pazderová Jana

Baxová Lenka

Havlíčková Jitka

Heicl Marek

Kylarová Helena

Vaněček Josef

Benda Milan

Tichý Jan

Žák Jaromír

Vozáb Jan

Veselá Zdena

Prno Andej

Kyml  Antonín

Doubek Luboš

Slavíková Anna

Satoria Karel

Knitlová Jana

Peková Danuše

Dušková Iva

ADZP Praha s.r.o.

Kňapová Mária

Kylar Jakub

Kubátová Lenka

Rybička Miloš
Musil Martin
Dobříšský pokleslý orchestr
Kunešová Tereza
Chroumal Pavel
Pech Václav
Tesárková Marie

Chroumal Pavel

Dušek Petr

Tuláček Jan

Slezák František

Svoboda Pavel

Rajský Jan

Hošek Daniel

Měrková Veronika

Rákosníková Kateřina

Krylová Naděžda

Beščec Miroslav

Vacková Jitka

Cibulková Irena

Šmolík Pavel

Sokol Dobříš Florball

Vinotéka Tikovská

Kunešová Tereza

Dudíková Hanka

Oliveriusová Zlatuše

ZUŠ Dobříš

Vokounová Libuše

OSKA s.r.o.

Soukup Petr

 

 

 

 

Fialová Věra

Středisko zdraví s.r.o.

Dobříš Pictures

Španěl Ondřej

Salcman Ivo

Hrabáková Dana Vardo

Chalk s.r.o

Góra Stanislaw

Pro památky

Město Dobříš

Salák Ondřej

Nadační fond Ludmila

Trčková Dagmar

Vacek Stanislav

Dudík Petr

Dudíková Gabriela

Dajbychová Jana

Adriana a Martin Brašničkovi

Ivana a Slavomír Lenerovi

The Prague Concert Co.

Čižínská Helena a přátelé

Bedřich s.r.o.

Palan Jan

Novotný Václav

Kylar Ivo

ČSOB

Koucký Jan a Věra
I


 

 

 

 

 

 

 

Dobrodinec varhan
Benefattore dell´ organo
50 000 - 99 000 Kč
Mecenáš varhan
Mecenate dell´organo
100 000 - 249 999 Kč
Velký mecenáš varhan
Grande mecenate dell´organo
250 000 a více

Ferona a.s.
Doosan Bobcat
STARKON s.r.o.
 Jerome Colloredo Mannsfeld

Faiereisl Pavel

Jindřiška a Václav Zuskovi

účastník projektu varhan
Partecipante del progetto dell´organo
Sklenářová Dagmara, Příbramská filharmonie. ZUŠ Dobříš, Dobříšský chrámový sbor, Komorní pěvecký soubor Laetitia, Vtípilová Anna, Vtípilová Magdaléna, Habermann Alfred, Komorní smíš.pěvecký sbor Dr. Vepřeka, Příbramská filharmonie, Codex Temporis, Klimt Michal, Laštovková Karolína, Šmahel Lukáš, Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Plzeň, Komorní smyčcový orchestr Quattro Corde, Jull Dajen, Bizzare Band, Zámek Dobříš, Dobříšsko aktuálně, Katolický týdeník, Radio Proglas - studio Kristián, Arcibiskupství pražské, Omnium o.s., Institut pro památky a kulturu o.p.s.,Kulturní středisko Dobříš, Město Dobříš, PRO PAMÁTKY, Tibia Pragensis, Komorní orchestr Akademie, ZUŠ Řevnice, Kukadýlko Dobřichovice, CD grafické studio Dobříš, Prodejna Josef Bedřich s.r.o., Global Resource Bridge International s.r.o., The Prague Concert, Southampton University Symphonic Wind and Chamber Orchestra GB, Čeští Madrigalisté, Helena Suchárová-Weiser, Roman Patočka,Chrámový sbor Svatého Ducha Praha, Soubor Ritornello, Jaroslav Svěcený, Lucie Toth, orchestr Magistri, Zdeňka Žádníková, Soubor Canto Carso, Musica Podberdensis, Komorní smíšený soubor NONA, ČSOB,